• HOME
  • 会社案内|グループ会社

グループ会社

国内グループ会社

株式会社クックイノベンチャー
株式会社クック・オペレーション
ギンガシステム株式会社
株式会社ジー・アカデミー
株式会社壁の穴
株式会社ノーウェア
株式会社タケモトフーズ
株式会社テンフォー
株式会社敦煌
株式会社湯佐和

海外グループ会社

【中国】
神戸物産(香港)有限公司
大連福来休食品有限公司
神戸物産(安丘)食品有限公司
【エジプト】
KOBE BUSSAN EGYPT Limited Partnership
【ミャンマー】
Kobebussan Myanmar Co., Ltd.